• Telefon Numaramız
    +90 212 476 76 38

  • E-Posta Adresimiz
    info@dunyaisi.com

Eşanjör

Dünya Isı olarak üretimini bizzat aktif şekilde gerçekleştirdiğimiz ürünlerden biri de eşanjörlerdir. Eşanjör, en genel hatlarla “ısı değiştiriciler” olarak tanımlanır. Pek çok sektörde karşılık bulan Eşanjör, bir tür devre elemanı şeklinde de düşünülebilir. Eşanjör ile alakalı genel bilgilere ve üretimini gerçekleştirdiğimiz eşanjörlere gelin daha yakından bakalım.

Eşanjör Hakkında Genel Bilgiler

Eşanjör herhangi bir temas olmadan aralarında belli düzeyde sıcaklık farkları bulunan akışkanlar arasında ısı transferini sağlar. Bu transfer sürecinde akışkanlar sıvı ya da gaz halinde olabilir. Isı transferi esnasında herhangi bir fiziki temas söz konusu değildir. Ayrıca bu özel ısı değiştirici ürünler, buhar, kızgın yağ ya da kızgın su kazanı kullanmakta olan üretim tesisleri için de çok önemli bir ihtiyaca yanıt verir.

Yarattığı avantajları ve işlevsel özellikleri düşündüğümüzde, eşanjörlerin oldukça düşük maliyetli çözümler ürettiğini ifade edebiliriz. Diğer taraftan enerji geri kazanımı noktasında U ya da düz borular vesilesiyle tasarımı gerçekleştirilen eşanjörler, müthiş bir proses kolaylığı sunar. Eşansjörlerin en önemli ayrıcalıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Yüksek saçıklığa sahip ortamlarda sorunsuz çalışabilir.

Basınç karşısında dayanıklıdır.

Esnek bir tasarım yapısına sahiptir.

Termal şoklar karşısında iyi bir mukavemet gösterebilmektedir.

Kirli ortamlarda bile verimli çalışabilir.

Maliyetleri görece düşüktür.

Pek çok uygulamada rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Tamir süreçleri oldukça kolay şekilde neticelendirilir.

Hangi Eşanjörleri Üretiyoruz?

Dünya Isı olarak Eşanjör üretiminde müşterilerimizin talep ve beklentilerini göz önünde bulunduruyoruz. Özellikle bu süreçte proses bilgileri özelinde verilen akışkan nitelikleri hassas bir şekilde dikkate alınmak zorundadır. Eşanjör tasarımlarımızda yüzey alanı, flanş, gövde boyu, gövde çapı, boru sayısı, boru çapı ya da giriş/çıkış borusuna dair tüm hesaplamalar detaylı olarak gerçekleştirilir.

Bununla beraber eşanjörün kullanılacağı bölgenin yapısı ya da sistemindeki korozyon unsurları da değerlendirilir. Piyasada genel olarak borulu, plakalı ya da özel uygulama eşanjörler söz konusudur. Firma olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz eşanjör tipleri şu şekildedir:

Gövde Borulu Eşanjörler

U Borulu Eşanjörler

Boru Demeti

Yağ Su Soğutucu

Kızgın Yağ-Kızgın Su Eşanjörleri

Üretimde kullanılan boruların çapları 8 mm ila 60 mm arasında değişebilmektedir. Bu çapların belirlenmesinde tahmin edileceği üzere akışkanların cinsi ve kendine has özellikleri en önemli faktördür. Düz ya da U formunda tasarlanan boru demetleri, kireçlenme benzeri olumsuzluklar dikkate alınarak oluşturulur. Borulu eşanjörlerde kullanılan parçalar arasında yön değiştirme perdeleri, dış gövde, gövde nozulları, ayna, flanş, taşıyıcı ayakları öncelikli olarak sıralamak mümkündür.

Eşanjör Kullanım Alanları

Eşanjör, iklimlendirmelerde, güç üretiminde ya da kimyasal proseslerde aktif biçimde kullanılır. Günümüzde bakıldığı zaman ilaçtan kâğıt sanayisine, petrokimyadan gıdaya kadar birçok farklı alanda kullanılır. Kimya, şeker endüstrisi, denizcilik, demir çelik, enerji, ağır sanayi gibi alanlarda ve çeşitli proses uygulamalarında eşanjörlere tanıklık etmek mümkündür.

Endüstriyel alanlarda üretimi kolaylaştıran bir unsur olması, bu ilginin önemli bir nedenidir. Eşanjörlere dair kapsamlı şekilde bilgi sahibi olmak ya da ürün temin etmek adına Dünya Isı ile irtibata geçebilirsiniz.

Eşanjörlerin kullanım alanları ve tipleri çok çeşitlidir. İşte bazı yaygın eşanjör türleri ve kullanım alanları:

1. Boru Eşanjörleri (Shell and Tube Heat Exchangers): Bu tür eşanjörler, bir boru içindeki akışkanın etrafında bir dış kabuk içindeki akışkanın dolaştığı bir yapıya sahiptir. Kimya endüstrisi, enerji üretimi ve petrokimya gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılırlar.

2. Hava Eşanjörleri (Air Heat Exchangers): Hava eşanjörleri, bir hava akışkanı ile bir sıvı veya gaz akışkanı arasında sıcaklık transferini sağlar. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde kullanılırlar.

3. Radyatörler: Sanayi tesislerinin pek çok farklı alanında sıcaklık kontrolü için radyatörler kullanılır. Bu ürünler, serpantin (finli borular) lerin gruplandırılmasıyla oluşur.

4. Buhar Eşanjörleri (Steam Heat Exchangers): Buhar eşanjörleri, buharın enerjisini kullanarak sıvı akışkanları ısıtmak veya buharı yoğuşturarak enerji üretmek için kullanılır.

5. Enerji Geri Kazanımı: Enerji verimliliğini artırmak için kullanılır. İşte buharın enerjisi, kullanılmadan önce başka bir akışkana transfer edilebilir. Genellikle ekonomizer olarak da anılır.