DÜNYA ISI

ENERJİ SANTRALLERİ

Dünya üzerinde farklı enerji santrali tipleri vardır. Bunlar nükleer, termik, hidrolik, jeotermal, güneş, rüzgâr, gaz ve kombine olarak 8 farklı sınıfa ayrılmıştır. Dünya Isı, enerji santrallerinde oluşan iklimlendirme teçhizatlarının teminini sağlamaktadır. Sistem için gereken ürünü doğru şekilde belirleyip ilgili hesaplamaların ardından uygun materyaller kullanılarak ürün imal edilir.